ידידיה חזני - מנהל כפר הנוער קרית יערים

ראשי >אודות
ידידיה חזני נכנס לתפקידו בכפר בתחילת שנת הלימודים תשפ"א.
ידידיה נשוי וגר עם שלושת ילדיו בכפר.
ידידיה ניהל את הפנימיה הצבאית בחיפה והיה מפקד גדוד במילואים.
ידידיה חזני נכנס לתפקידו בכפר בתחילת שנת הלימודים תשפ"א.
ידידיה נשוי וגר עם שלושת ילדיו בכפר.
ידידיה ניהל את הפנימיה הצבאית בחיפה והיה מפקד גדוד במילואים.