מידע שימושי

ראשי >מידע שימושי
טלפון מזכירות הכפר- 025705334

פקס מזכירות הכפר- 025705300

מנהלת בית הספר- 025705311

הנהלת חשבונות- 025705383

לוח זמנים קו- 185 : http://www.superbus.co.il/tables.php
טלפון מזכירות הכפר- 025705334

פקס מזכירות הכפר- 025705300

מנהלת בית הספר- 025705311

הנהלת חשבונות- 025705383

לוח זמנים קו- 185 : http://www.superbus.co.il/tables.php