יום בעקבות לוחמים

שכבת י"ב יצאה ליום ברמת הגולן- יום בעקבות לוחמים. ביום נועד להכיר לי"ב שתכף מתגייסים לצהל את החיילות השונים והתפקידים השונים שעושים חיילי צהל וכן הכרות מקרוב עם כלי נשק, אמצעי לחימה וכן עם רמת הגולן ומורשת הקרב העשירה שלה.
החניכים הכירו מקרוב את הבוץ והקור ברמת הגולן אך בעיקר נהנו לנסות להחזיק את כלי הנשק השונים ולהרגיש לרגע חיילים
שכבת י"ב יצאה ליום ברמת הגולן- יום בעקבות לוחמים. ביום נועד להכיר לי"ב שתכף מתגייסים לצהל את החיילות השונים והתפקידים השונים שעושים חיילי צהל וכן הכרות מקרוב עם כלי נשק, אמצעי לחימה וכן עם רמת הגולן ומורשת הקרב העשירה שלה.
החניכים הכירו מקרוב את הבוץ והקור ברמת הגולן אך בעיקר נהנו לנסות להחזיק את כלי הנשק השונים ולהרגיש לרגע חיילים